Het online platform Biobanking.nl is een
initiatief van MedLawconsult

medlaw.nl

 

Brochure

Over Biobanking.nl

Onderzoek met lichaamsmateriaal geldt als de toekomst voor het translationeel onderzoek in de zorg. Het raakt iedereen, patiënten, artsen, onderzoekers, Raden van Bestuur, toetsingscommissies. Dit online platform richt zich dan ook op iedereen die betrokken is of raakt bij de ethische, juridische of sociale aspecten (ELSI) van onderzoek met lichaamsmateriaal.

Op dit moment vindt u hier de presentaties van de werkconferentie “Best Practices Code Goed Gebruik” die op 29 juni plaats vond.

In de zomermaanden zal de enquête naar deze site als ELSI platform rond biobanking in Nederland worden geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten zal deze site dan al of niet tot een zodanig platform worden omgebouwd.

Presentatie eerste plenaire deel
Code Goed Gebruik in Perspectief (pdf) >

Presentaties workshop 1
Stappenplan: van code tot praktijk (pdf) >
Gedragscode 2011: Stappenplan (pdf) >

Presentatie workshop 2
Secondary use of human biological materials for scientific research (pdf) >

Presentatie workshop 3
Governance biobanks (pdf) >

Presentatie workshop 4
Toetsing van onderzoek met lichaamsmateriaal (pdf) >

Presentatie workshop 5
Rol patiënten bij biobanken (pdf) >

Presentatie workshop 6
Nieuwe ontwikkelingen omtrent nieuwe bevindingen en feedback aan donoren / patiënten (pdf) >